Onderhoud

Eenmalig onderhoud

€160 eenmalig

 • Inclusief voorrijkosten
 • Inclusief arbeid
 • Inclusief onderhoudsmateriaal

(Alleen CV-Ketels jonger dan 13 jaar)

Basis contract

 • Inclusief voorrijkosten
 • Inclusief arbeid
 • Inclusief onderhoudsmateriaal
 • Jaarlijks onderhoud
 • Voorrang bij storing (geen 24/7)
 • Inclusief voorrijkosten bij storing

(Alleen CV-Ketels jonger dan 10 jaar)

All-in contract

 • Inclusief voorrijkosten
 • Inclusief arbeid
 • Inclusief onderhoudsmateriaal
 • Jaarlijks onderhoud
 • Voorrang bij storing (geen 24/7)
 • Inclusief voorrijkosten bij storing
 • Inclusief arbeid bij storing
 • Inclusief onderdelen bij storing (max €300)

(Alleen CV-Ketels jonger dan 3 jaar)

Algemene voorwaarden

Het onderhoudscontract omvat een periodieke onderhoudsbeurt. Installaties die verbonden zijn met het toestel, zoals tapwater- en CV-leidingen, radiatoren, kranen, indirect gestookte boilers, expansievat, elektrische bedrading buiten het toestel, kamerthermostaten zijn NIET inbegrepen. Echter, storingen aan deze installaties kunnen op verzoek van de abonnee tegen vergoeding worden verholpen.

Voorwaarden:

Bij afwezigheid van een gemaakte afspraak worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Duur van de overeenkomst:

Het abonnement wordt voor onbepaalde tijd afgesloten, je kunt op elke moment het abonnement opzeggen. Bij verhuizing vervalt het abonnement. Opzegging kan plaatsvinden via e-mail.

Onderhoudsbeurt:

De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en op een afgesproken tijdstip met Warmte & zo Installatiebedrijf.

Betaling:

Het jaarlijkse abonnementsbedrag wordt na de eerste onderhoudsbeurt in rekening gebracht en vervolgens jaarlijks op dezelfde datum. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.

Aansprakelijkheid:

Warmte & zo Installatiebedrijf neemt verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit wettelijke verplichtingen tijdens uitgevoerde werkzaamheden. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk voor indirecte schade. Warmte & zo Installatiebedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, lekkages, storingen in nutsvoorzieningen of overmacht.

Storingen:

Storingen aan de combiketel worden indien mogelijk binnen 48 uur verholpen. De kosten voor het verhelpen van storingen zijn inbegrepen enkel bij All-in contract.

Het contract dekt niet de volgende punten:

 • Aansteken en/of bijvullen van het toestel.
 • Storingen als gevolg van onvakkundige handelingen door derden.
 • Storingen door het ontbreken van spanning of een niet geheel geopende gaskraan.
 • Storingen door onjuiste druk of onvoldoende ontluchting van de installatie.
 • Storingen door onjuiste instellingen of defecte kamerthermostaten.
 1. Voorkomt onnodige storingen: Ons periodiek onderhoud minimaliseert de kans op storingen, waardoor jouw cv-ketel betrouwbaar blijft in bedrijf.
 2. Maximale efficiëntie en hoog rendement: Onze specialisten stemmen jouw ketel af voor optimale prestaties, wat resulteert in maximale efficiëntie en een hoog rendement.
 3. Voorkomt dure reparaties: Vroegtijdige detectie van problemen voorkomt onverwachte kosten voor dure reparaties, waardoor je budget intact blijft.
 4. Verantwoordelijk en veilig stoken: Ons onderhoud zorgt voor een veilige werking van je cv-ketel, waardoor je verantwoordelijk en veilig kunt stoken in jouw woning.

Met een onderhoud voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

Onderhoudsaanvraag

Over ons

Warmte & zo Installatiebedrijf, specialist in Cv-ketels, onderhoud, service en installatie.

Als eenmansbedrijf biedt Warmte & zo Installatiebedrijf geen 24/7 storingsdienst aan. Echter, bij storingen hebben wij een prioriteitsbeleid en streven we ernaar om binnen 2 dagen ter plaatse te zijn.

Erkenning

Warmte & zo Installatiebedrijf is erkend installateur en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector.

Contactgegevens

× WhatsApp